Hướng dẫn chơi lô khung 2 ngày, với ngày 1 bạn lấy lô 2 số chơi trong 2 ngày, nếu ngày 1 bạn nổ bạn ra nghỉ hoặc nếu chưa tra bạn sẽ chơi trong ngày hôm sau, với cách này, bạn sẽ đánh ngày hôm sau gấp 2 lần hôm trước. Số giam hôm trước chưa ra hôm sau sẽ nổ. Chúc các bạn may mắn và phát tài
+ Ngày Lô 2 số khung 2 ngày là : ……. Vui lòng nạp thẻ để nhận Lô 2 số chơi trong 2 ngày từ hệ thống. ! Chúc Các Bạn May Mắn!

+ Ngày 13/05/2020 : BTL K2N 65-81 ĂN NGÀY 1: 81
+ Ngày 12/05/2020 : BTL K2N 97-38 ĂN NGÀY 1: 97
+ Ngày 11/05/2020 : BTL K2N 16-75 ĂN NGÀY 1: 16
+ Ngày 10/05/2020 : BTL K2N 70-72 ĂN NGÀY 1
+ Ngày 09/05/2020 : BTL K2N 03-10 ĂN NGÀY 2
+ Ngày 08/05/2020 : BTL K2N 03-10 ĂN NGÀY 1x2
+ 31/3-7/3 ĐÃ LƯU
+ Ngày 30/03/2020 : BTL K2N 95-88
+ Ngày 29/03/2020 : STL K2N 95-88 TRÚNG NGÀY 2: 23-45
+ Ngày 28/03/2020 : STL K2N 23-45 TRÚNG NGÀY 2: 23-45
+ Ngày 25/03/2020 : BTL K2N 55-13 TRÚNG NGÀY 1: 55
+ Ngày 27/03/2020 : BTL K2N 45-23 TRÚNG NGÀY 1: 23-45
+ Ngày 25/03/2020 : BTL K2N 55-13 TRÚNG NGÀY 1: 55
+ Ngày 26/03/2020 : BTL K2N 55-13 TRÚNG NGÀY 2: 55-13
+ Ngày 25/03/2020 : BTL K2N 55-13 TRÚNG NGÀY 1: 55
+ Ngày 24/03/2020 : BTL K2N 63-20 TRÚNG NGÀY 2: 63-20
+ Ngày 23/03/2020 : BTL K2N 63-20 TRÚNG NGÀY 1: 63
+ Ngày 22/03/2020 : BTL K2N 91-60 TRÚNG NGÀY 2: 91-60
+ Ngày 21/03/2020 : BTL K2N 91-60 TRÚNG NGÀY 1: 91
+ Ngày 20/03/2020 : BTL K2N 12-01 TRÚNG NGÀY 1: 01
+ Ngày 19/03/2020 : BTL K2N 04-86 TRÚNG NGÀY 1: 04
+ Ngày 18/03/2020 : BTL K2N 12-10 TRÚNG NGÀY 1: 12
+ Ngày 17/03/2020 : BTL K2N 15-74 TRÚNG NGÀY 1: 15-74
+ Ngày 16/03/2020 : BTL K2N 86-99 TRÚNG NGÀY 1: 862
+ Ngày 15/03/2020 : BTL K2N 18-73 TRÚNG NGÀY 1: 18-73
+ Ngày 14/03/2020 : BTL K2N 02-46/span> TRÚNG NGÀY 1: 02
+ Ngày 13/03/2020 : BTL K2N 84-49 TRÚNG NGÀY 1: 84
+ Ngày 12/03/2020 : BTL K2N 59-90 Trượt ngày 2
+ Ngày 11/03/2020 : BTL K2N 59-90 Ăn ngày 1: 59
+ Ngày 10/03/2020 : BTL K2N 62-71 Ăn ngày 2: 71
+ Ngày 09/03/2020 : BTL K2N 62-71 Ăn ngày 1: 71
+ Ngày 08/03/2020 : BTL K2N 37-65 Ăn ngày 1: 37
+ Ngày 07/03/2020 : BTL K2N 68-89 Ăn ngày 1: 68
+ Ngày 06/03/2020 : BTL K2N 13-51 Ăn ngày 2: 51
+ Ngày 05/03/2020 : BTL K2N 13-51 Ăn ngày 2: 51
+ Ngày 04/03/2020 : BTL K2N 21-30 Ăn ngày 1: 21
+ Ngày 03/03/2020 : BTL K2N MỞ GÓI --- PHÁT TÀI