Hướng dẫn chơi lô khung 2 ngày, với ngày 1 bạn lấy lô bạch thủ số chơi trong 2 ngày, nếu ngày 1 bạn nổ bạn ra nghỉ hoặc nếu chưa tra bạn sẽ chơi trong ngày hôm sau, với cách này, bạn sẽ đánh ngày hôm sau gấp 2 lần hôm trước. Số giam hôm trước chưa ra hôm sau sẽ nổ. Chúc các bạn may mắn và phát tài!!!
+ Ngày Bạch Thủ Lô 2 khung 2 ngày là : ……. Vui lòng nạp thẻ để nhận Bạch Thủ Lô chơi trong 2 ngày từ hệ thống. ! Chúc Các Bạn May Mắn!

+ Ngày 13/03/2020 : BTL K2N 59 TRƯỢT NGÀY 1
+ Ngày 12/03/2020 : BTL K2N 98 TRƯỢT NGÀY 1
+ Ngày 11/03/2020 : BTL K2N 35 TRƯỢT NGÀY 1
+ Ngày 10/03/2020 : BTL K2N 02 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 09/03/2020 : BTL K2N 48 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 08/03/2020 : BTL K2N 48 TRÚNG NGÀY 1
+ 31/3-7/3 ĐÃ LƯU
+ Ngày 29/03/2020 : BTL K2N 97 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 28/03/2020 : BTL K2N 81 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 27/03/2020 : BTL K2N 81 TRƯỢT NGÀY 1
+ Ngày 26/03/2020 : BTL K2N 55 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 25/03/2020 : BTL K2N 55 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 24/03/2020 : BTL K2N 29 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 23/03/2020 : BTL K2N 29 TRƯỢT NGÀY 1
+ Ngày 22/03/2020 : BTL K2N 35 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 21/03/2020 : BTL K2N 68 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 20/03/2020 : BTL K2N 68 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 19/03/2020 : BTL K2N 12 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 18/03/2020 : BTL K2N 12 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 17/03/2020 : BTL K2N 12 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 16/03/2020 : BTL K2N 10 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 15/03/2020 : BTL K2N 10 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 14/03/2020 : BTL K2N 81 TRÚNG NGÀY `
+ Ngày 13/03/2020 : BTL K2N 71 TRƯỢT NGÀY 1
+ Ngày 12/03/2020 : BTL K2N 32 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 11/03/2020 : BTL K2N 28 TRƯỢT NGÀY 2
+ Ngày 10/03/2020 : BTL K2N 28 TRƯỢT NGÀY 1
+ Ngày 09/03/2020 : BTL K2N 89 TRÚNG NGÀY 1
+ Ngày 08/03/2020 : BTL K2N 57 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 07/03/2020 : BTL K2N 57 trượt ngày 1
+ Ngày 06/03/2020 : BTL K2N 17 TRÚNG NGÀY 2
+ Ngày 05/03/2020 : BTL K2N 17 trượt ngày 1
+ Ngày 04/03/2020 : BTL K2N 46 Ăn ngày 1: 46
+ Ngày 03/03/2020 : BTL K2N MỞ GÓI --- PHÁT TÀI