+ Ngày Cầu xiên 2 là : ……. Vui lòng nạp thẻ để nhận lô xiên 2 từ hệ thống rồng 24H SOI CẦU. ! Chúc Các Bạn May Mắn!

+ Ngày : Lô xiên 2 anh quay anh quay
+ Ngày 31/03/2020 : NGHỈ QUAY - NGHỈ QUAY
+ Ngày 31/03/2020 : Lô xiên 2 38.79 ĂN XIÊN
+ Ngày 30/03/2020 : Lô xiên 2 06.80 ĂN XIÊN
+ Ngày 29/03/2020 : Lô xiên 2 13.93 ĂN 13
+ Ngày 28/03/2020 : Lô xiên 2 28.95 ĂN XIÊN
+ Ngày 27/03/2020 : Lô xiên 2 23.70 ĂN XIÊN
+ Ngày 26/03/2020 : Lô xiên 2 03.72 ĂN XIÊN
+ Ngày 25/03/2020 : Lô xiên 2 40.64 ĂN XIÊN
+ Ngày 24/03/2020 : Lô xiên 2 65.93 ĂN XIÊN
+ Ngày 23/03/2020 : Lô xiên 2 05.90 ĂN 90
+ Ngày 22/03/2020 : Lô xiên 2 10.89 ĂN 10
+ Ngày 21/03/2020 : Lô xiên 2 12.96 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 20/03/2020 : Lô xiên 2 14.90 ĂN 14
+ Ngày 19/03/2020 : Lô xiên 2 10.67 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 18/03/2020 : Lô xiên 2 54.95 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 17/03/2020 : Lô xiên 2 25.73 ĂN 25
+ Ngày 16/03/2020 : Lô xiên 2 15.86 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 15/03/2020 : Lô xiên 2 32.84 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 14/03/2020 : Lô xiên 2 81.98 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 13/03/2020 : Lô xiên 2 81.05 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 12/03/2020 : Lô xiên 2 19.56 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 11/03/2020 : Lô xiên 2 03.80 ĂN 80
+ Ngày 10/03/2020 : Lô xiên 2 05.17 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 09/03/2020 : Lô xiên 2 37.95 ĂN XIÊN 2
+ Ngày 08/03/2020 : Lô xiên 2 03.62 ĂN LÔ 03
+ Ngày 07/03/2020 : Lô xiên 2 10.62 ĂN XIÊN
+ Ngày 06/03/2020 : Lô xiên 2 26.95 Ăn lô 26
+ Ngày 05/03/2020 : Lô xiên 2 76.87 Ăn lô 76
+ Ngày 04/03/2020 : Lô xiên 2 38.97 Ăn xiên
+ Ngày 03/03/2020 : Lô xiên 2 10.72 Ăn xiên
+ Ngày 02/03/2020 : Lô xiên 2 20.85 Ăn xiên
+ Ngày 01/03/2020 : Lô xiên 2 13.69 Ăn xiên
+ Ngày 29/02/2020 : Lô xiên 2 01.52 Ăn xiên
+ Ngày 28/02/2020 : Lô xiên 2 80.97 Ăn lô 80
+ Ngày 27/02/2020 : Lô xiên 2 03.94 Ăn lô 94
+ Ngày 26/02/2020 : Lô xiên 2 53.94 Ăn lô 53
+ Ngày 25/02/2020 : Lô xiên 2 53.94 Ăn 53
+ Ngày 24/02/2020 : Lô xiên 2 21.75 Ăn 21
+ Ngày 23/02/2020 : Lô xiên 2 42.78 Ăn xiên
+ Ngày 22/02/2020 : Lô xiên 2 34.98 Ăn lô 34x2
+ Ngày 20/02/2020 : Lô xiên 2 36.64 Ăn lô 36
+ Ngày 21/02/2020 : Lô xiên 2 67.93 Ăn lô 67
+ Ngày 20/02/2020 : Lô xiên 2 36.64 Ăn lô 36
+ Ngày 19/02/2020 : Lô xiên 2 15.78 Ăn lô 15
+ Ngày 18/02/2020 : Lô xiên 2 02.46 Ăn lô 02
+ Ngày 17/02/2020 : Lô xiên 2 21.69 Ăn lô 21
+ Ngày 16/02/2020 : Lô xiên 2 51.97 Ăn lô 51
+ Ngày 15/02/2020 : Lô xiên 2 20.99 Ăn xiên
+ Ngày 14/02/2020 : Lô xiên 2 59.62 Ăn lô 62
+ Ngày 13/02/2020 : Lô xiên 2 07.83 Ăn xiên
+ Ngày 12/02/2020 : Lô xiên 2 62.96 Ăn lô 07
+ Ngày 11/02/2020 : Lô xiên 2 77.84 Ăn lô 84
+ Ngày 10/02/2020 : Lô xiên 2 26.62 Ăn xiên
+ Ngày 09/02/2020 : Lô xiên 2 78.87 Ăn xiên
+ Ngày 08/02/2020 : Lô xiên 2 15.51 Ăn xiên
+ Ngày 07/02/2020 : Lô xiên 2 06.07 Ăn xiên
+ Ngày 06/02/2020 : Lô xiên 2 08.80 Ăn xiên
+ Ngày 05/02/2020 : Lô xiên 2 05.15 Ăn xiên
+ Ngày 04/02/2020 : Lô xiên 2 86.76 Trượt xiên
+ Ngày 03/02/2020 : Lô xiên 2 79.97 Ăn xiên
+ Ngày 02/02/2020 : Lô xiên 2 78.87 Trượt xiên
+ Ngày 01/02/2020 : Lô xiên 2 89.98 Trượt xiên
+ Ngày 31/01/2020 : Lô xiên 2 18.81 Trượt xiên
+ Ngày 30/01/2020 : Lô xiên 2 58.85 Ăn xiên
+ Ngày 29/01/2020 : Lô xiên 2 28.82 Ăn xiên
+ Ngày 28/01/2020 : Lô xiên 2 04.40 Ăn xiên
+ Ngày 23/01/2020 : Lô xiên 2 46.56 Ăn lô 56
+ Ngày 22/01/2020 : Lô xiên 2 89.98 Ăn lô 98
+ Ngày 21/01/2020 : Lô xiên 2 18.81 Trượt xiên
+ Ngày 20/01/2020 : Lô xiên 2 08.48 Ăn xiên
+ Ngày 19/01/2020 : Lô xiên 2 07.27 Trượt xiên
+ Ngày 18/01/2020 : Lô xiên 2 48.84 Ăn lô 48
+ Ngày 17/01/2020 : Lô xiên 2 48.84 Ăn lô 84x2
+ Ngày 16/01/2020 : Lô xiên 2 06.60 Ăn lô 60
+ Ngày 15/01/2020 : Lô xiên 2 26.62 Ăn xiên
+ Ngày 14/01/2020 : Lô xiên 2 18.81 Ăn xiên
+ Ngày 13/01/2020 : Lô xiên 2 04.20 Ăn xiên
+ Ngày 12/01/2020 : Lô xiên 2 24.42 Ăn xiên
+ Ngày 11/01/2020 : Lô xiên 2 08.80 Ăn xiên
+ Ngày 10/01/2020 : Lô xiên 2 29.92 Trượt xiên
+ Ngày 09/01/2020 : Lô xiên 2 18.81 Ăn xiên
+ Ngày 08/01/2020 : Lô xiên 2 13.23 Ăn xiên
+ Ngày 07/01/2020 : Lô xiên 2 23.28 Ăn xiên
+ Ngày 06/01/2020 : Lô xiên 2 34.43 Ăn xiên
+ Ngày 05/01/2020 : Lô xiên 2 12.21 Ăn xiên
+ Ngày 04/01/2020 : Lô xiên 2 35.53 Ăn xiên
+ Ngày 03/01/2020 : Lô xiên 2 06.60 Ăn xiên
+ Ngày 02/01/2020 : Lô xiên 2 14.41 Ăn xiên
+ Ngày 01/01/2020 : Lô xiên 2 36.63 Ăn xiên
+ Ngày 31/12/2019 : Lô xiên 2 34.43 Trượt xiên
+ Ngày 30/12/2019 : Lô xiên 2 18.81 Ăn xiên
+ Ngày 29/12/2019 : Lô xiên 2 68.86 Trượt xiên
+ Ngày 28/12/2019 : Lô xiên 2 01.10 Ăn xiên
+ Ngày 27/12/2019 : Lô xiên 2 74.47 Ăn lô 47
+ Ngày 26/12/2019 : Lô xiên 2 02.20 Ăn xiên
+ Ngày 25/12/2019 : Lô xiên 2 18.81 Ăn xiên
+ Ngày 24/12/2019 : Lô xiên 2 54.63 Ăn xiên
+ Ngày 23/12/2019 : Lô xiên 2 56.65 Trượt xiên
+ Ngày 22/12/2019 : Lô xiên 2 28.82 Trượt xiên
+ Ngày 21/12/2019 : Lô xiên 2 48.84 Ăn xiên
+ Ngày 20/12/2019 : Lô xiên 2 57.75 Ăn xiên
+ Ngày 19/12/2019 : Lô xiên 2 23.32 Trượt xiên
+ Ngày 18/12/2019 : Lô xiên 2 38.83 Trượt xiên
+ Ngày 17/12/2019 : Lô xiên 2 25.52 Ăn lô 25x2
+ Ngày 16/12/2019 : Lô xiên 2 48.84 Ăn lô 48
+ Ngày 15/12/2019 : Lô xiên 2 02.12 Ăn xiên
+ Ngày 14/12/2019 : Lô xiên 2 29 92 Ăn xiên
+ Ngày 13/12/2019 : Lô xiên 2 16 61 Ăn xiên
+ Ngày 12/12/2019 : Lô xiên 2 27 72 Ăn lô 27x2
+ Ngày 11/12/2019 : Lô xiên 2 24 42 Ăn xiên
+ Ngày 10/12/2019 : Lô xiên 2 43 34 Trượt xiên
+ Ngày 09/12/2019 : Lô xiên 2 27 72 Ăn xiên
+ Ngày 08/12/2019 : Lô xiên 2 76 67 Ăn xiên
+ Ngày 07/12/2019 : Lô xiên 2 28 82 Ăn xiên
+ Ngày 06/12/2019 : Lô xiên 2 34 43 Ăn xiên
+ Ngày 05/12/2019 : Lô xiên 2 78 87 Ăn xiên
+ Ngày 04/12/2019 : Lô xiên 2 39 93 Ăn xiên
+ Ngày 03/12/2019 : Lô xiên 2 24 42 Trượt xiên
+ Ngày 02/12/2019 : Lô xiên 2 69 96 Ăn lô 96
+ Ngày 01/12/2019 : Lô xiên 2 21 12 Ăn lô 21
+ Ngày 30/11/2019 : Lô xiên 2 48 84 Ăn xiên
+ Ngày 29/11/2019 : Lô xiên 2 13 31 Ăn xiên
+ Ngày 28/11/2019 : Lô xiên 2 39 93 Trượt xiên
+ Ngày 27/11/2019 : Lô xiên 2 39 93 Trượt xiên
+ Ngày 26/11/2019 : Lô xiên 2 19 91 Ăn xiên
+ Ngày 25/11/2019 : Lô xiên 2 67 76 Trượt xiên
+ Ngày 24/11/2019 : Lô xiên 2 27 72 Ăn xiên
+ Ngày 23/11/2019 : Lô xiên 2 68 86 Ăn lô 68x2
+ Ngày 22/11/2019 : Lô xiên 2 17 71 Ăn xiên
+ Ngày 21/11/2019 : Lô xiên 2 05 50 Ăn xiên
+ Ngày 20/11/2019 : Lô xiên 2 21 12 Ăn xiên
+ Ngày 19/11/2019 : Lô xiên 2 36 63 Ăn lô 63
+ Ngày 18/11/2019 : Lô xiên 2 69 96 Trượt xiên
+ Ngày 17/11/2019 : Lô xiên 2 58 85 Ăn lô 58
+ Ngày 16/11/2019 : Lô xiên 2 46 64 Ăn lô 46
+ Ngày 15/11/2019 : Lô xiên 2 05 50 Ăn xiên
+ Ngày 14/11/2019 : Lô xiên 2 19 91 Ăn xiên
+ Ngày 13/11/2019 : Lô xiên 2 38 83 Ăn xiên
+ Ngày 12/11/2019 : Lô xiên 2 47 74 Ăn xiên
+ Ngày 11/11/2019 : Lô xiên 2 23 32 Ăn xiên
+ Ngày 10/11/2019 : Lô xiên 2 47 57 Ăn xiên
+ Ngày 09/11/2019 : Lô xiên 2 58 85 Ăn xiên
+ Ngày 08/11/2019 : Lô xiên 2 38 62 Ăn xiên
+ Ngày 07/11/2019 : Lô xiên 2 23 86 Ăn xiên
+ Ngày 06/11/2019 : Lô xiên 2 54 45 Trượt xiên
+ Ngày 05/11/2019 : Lô xiên 2 29 43 Ăn xiên
+ Ngày 04/11/2019 : Lô xiên 2 76 67 Ăn xiên
+ Ngày 03/11/2019 : Lô xiên 2 48 84 Ăn lô 84
+ Ngày 02/11/2019 : Lô xiên 2 46 64 Ăn xiên
+ Ngày 01/11/2019 : Lô xiên 2 78 87 Ăn xiên
+ Ngày 31/10/2019 : Lô xiên 2 58 85 Ăn xiên
+ Ngày 30/10/2019 : Lô xiên 2 03 30 Ăn xiên
+ Ngày 29/10/2019 : Lô xiên 2 04 34 Ăn xiên
+ Ngày 28/10/2019 : Lô xiên 2 03 30 Ăn lô 03x3
+ Ngày 27/10/2019 : Lô xiên 2 16 61 Ăn xiên
+ Ngày 26/10/2019 : Lô xiên 2 24 42 Ăn lô 42x2
+ Ngày 25/10/2019 : Lô xiên 2 48 84 Ăn xiên
+ Ngày 24/10/2019 : Lô xiên 2 09 90 Ăn lô 90x2
+ Ngày 23/10/2019 : Lô xiên 2 54 45 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 22/10/2019 : Lô xiên 2 78 87 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 21/10/2019 : Lô xiên 2 20 40 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 20/10/2019 : Lô xiên 2 74 47 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 19/10/2019 : Lô xiên 2 18 81 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 18/10/2019 : Lô xiên 2 86 68 Trượt
+ Ngày 17/10/2019 : Lô xiên 2 73 40 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 16/10/2019 : Lô xiên 2 89 98 Trượt
+ Ngày 15/10/2019 : Lô xiên 2 37 64 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 14/10/2019 : Lô xiên 2 26 62 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 13/10/2019 : Lô xiên 2 78 87 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 12/10/2019 : Lô xiên 2 29 92 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 11/10/2019 : Lô xiên 2 03 27 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 10/10/2019 : Lô xiên 2 16 42 Ăn lô 42
+ Ngày 09/10/2019 : Lô xiên 2 01 32 Ăn lô 32
+ Ngày 08/10/2019 : Lô xiên 2 45 67 Ăn lô 45
+ Ngày 07/10/2019 : Lô xiên 2 03 57 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 06/10/2019 : Lô xiên 2 20 90 Trượt
+ Ngày 05/10/2019 : Lô xiên 2 87 02 Ăn lô 02
+ Ngày 04/10/2019 : Lô xiên 2 02 29 Ăn lô 29
+ Ngày 03/10/2019 : Lô xiên 2 01 54 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 02/10/2019 : Lô xiên 2 09 26 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 01/10/2019 : Lô xiên 2 23 49 Ăn lô 49
+ Ngày 30/09/2019 : Lô xiên 2 15 36 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 29/09/2019 : Lô xiên 2 01 67 Trượt
+ Ngày 28/09/2019 : Lô xiên 2 27 09 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 27/09/2019 : Lô xiên 2 38 68 Ăn lô 68 x 2
+ Ngày 26/09/2019 : Lô xiên 2 12 27 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 25/09/2019 : Lô xiên 2 07 84 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 24/09/2019 : Lô xiên 2 32 01 Ăn lô 01
+ Ngày 23/09/2019 : Lô xiên 2 13 42 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 22/09/2019 : Lô xiên 2 21 65 Trượt
+ Ngày 21/09/2019 : Lô xiên 2 05 23 Ăn lô 05
+ Ngày 20/09/2019 : Lô xiên 2 08 55 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 19/09/2019 : Lô xiên 2 06 16 Ăn lô 06
+ Ngày 18/09/2019 : Lô xiên 2 21 49 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 17/09/2019 : Lô xiên 2 14 25 Ăn lô 25
+ Ngày 16/09/2019 : Lô xiên 2 02 27 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 15/09/2019 : Lô xiên 2 51 61 Ăn lô 61
+ Ngày 14/09/2019 : Lô xiên 2 57 97 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 13/09/2019 : Lô xiên 2 02 67 Ăn lô 67
+ Ngày 12/09/2019 : Lô xiên 2 03 28 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 11/09/2019 : Lô xiên 2 06 16 Trượt
+ Ngày 10/09/2019 : Lô xiên 2 14 35 Trượt
+ Ngày 09/09/2019 : Lô xiên 2 04 38 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 08/09/2019 : Lô xiên 2 95 02 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 07/09/2019 : Lô xiên 2 50 59 Ăn lô 59
+ Ngày 06/09/2019 : Lô xiên 2 17 77 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 05/09/2019 : Lô xiên 2 23 10 Trượt
+ Ngày 04/09/2019 : Lô xiên 2 04 32 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 03/09/2019 : Lô xiên 2 93 65 Ăn lô 65
+ Ngày 02/09/2019 : Lô xiên 2 54 90 Ăn lô 54
+ Ngày 01/09/2019 : Lô xiên 2 95 77 Ăn lô xiên 2
+ Ngày 31/08/2019 : Lô xiên 2 44 64 Ăn lô 44
+ Ngày 30/08/2019 : Lô xiên 2 37 06 trượt
+ Ngày 29/08/2019 : Lô xiên 2 17 84 trượt
+ Ngày 28/08/2019 : Lô xiên 2 16 54 ăn lô 54
+ Ngày 27/08/2019 : Lô xiên 2 58 02 ăn lô xiên 2
+ Ngày 26/08/2019 : Lô xiên 2 15 37 ăn lô 37
+ Ngày 25/08/2019 : Lô xiên 2 98 32 trượt
+ Ngày 24/08/2019 : Lô xiên 2 09 37 trượt
+ Ngày 23/08/2019 : Lô xiên 2 85 89 ăn lô 89 x 2
+ Ngày 22/08/2019 : Lô xiên 2 81 98 ăn lô xiên 2
+ Ngày 21/08/2019 : Lô xiên 2 16 19 ăn lô 19
+ Ngày 20/08/2019 : Lô xiên 2 25 75 ăn lô 75
+ Ngày 19/08/2019 : Lô xiên 2 15 27 trượt
+ Ngày 18/08/2019 : Lô xiên 2 01 07 ăn lô xiên 2
+ Ngày 17/08/2019 : Lô xiên 2 35 40 ăn lô 40
+ Ngày 16/08/2019 : Lô xiên 2 01 11 ăn lô 11 x 2
+ Ngày 15/08/2019 : Lô xiên 2 15 57 ăn lô 57
+ Ngày 14/08/2019 : Lô xiên 2 07 29 ăn lô 29
+ Ngày 13/08/2019 : Lô xiên 2 02 09 ăn lô xiên 2
+ Ngày 12/08/2019 : Lô xiên 2 74 25 trượt
+ Ngày 11/08/2019 : Lô xiên 2 83 97 trượt
+ Ngày 10/08/2019 : Lô xiên 2 05 47 ăn lô xiên 2
+ Ngày 09/08/2019 : Lô xiên 2 02 78 ăn lô 02
+ Ngày 08/08/2019 : Lô xiên 2 14 20 ăn lô 20
+ Ngày 07/08/2019 : Lô xiên 2 04 26 ăn lô xiên 2
+ Ngày 06/08/2019 : Lô xiên 2 06 32 ăn lô 32
+ Ngày 05/08/2019 : Lô xiên 2 60 14 trượt
+ Ngày 04/08/2019 : Lô xiên 2 06 29 ăn lô xiên 2
+ Ngày 03/08/2019 : Lô xiên 2 45 88 ăn lô 88
+ Ngày 02/08/2019 : Lô xiên 2 12 35 ăn lô 12
+ Ngày 01/08/2019 : Lô xiên 2 03 14 ăn lô 14
+ Ngày 31/07/2019 : Lô xiên 2 43 89 ăn lô xiên 2
+ Ngày 30/07/2019 : Lô xiên 2 21 67 ăn lô xiên 2
+ Ngày 29/07/2019 : Lô xiên 2 23 48 ăn lô 48
+ Ngày 28/07/2019 : Lô xiên 2 52 56 ăn lô xiên 2
+ Ngày 27/07/2019 : Lô xiên 2 79 37 ăn lô 37
+ Ngày 26/07/2019 : Lô xiên 2 81 25 trượt
+ Ngày 25/07/2019 : Lô xiên 2 82 26 ăn lô 82 x 2
+ Ngày 24/07/2019 : Lô xiên 2 03 34 trượt
+ Ngày 23/07/2019 : Lô xiên 2 07 43 ăn lô 43
+ Ngày 22/07/2019 : Lô xiên 2 21 43 ăn lô xiên 2
+ Ngày 21/07/2019 : Lô xiên 2 39 60 ăn lô 60
+ Ngày 20/07/2019 : Lô xiên 2 09 34 ăn lô xiên 2
+ Ngày 19/07/2019 : Lô xiên 2 07 18 ăn lô 07
+ Ngày 18/07/2019 : Lô xiên 2 10 92 ăn lô 10
+ Ngày 17/07/2019 : Lô xiên 2 51 72 ăn lô xiên 2
+ Ngày 16/07/2019 : Lô xiên 2 02 26 ăn lô 26
+ Ngày 15/07/2019 : Lô xiên 2 85 28 ăn lô 85
+ Ngày 14/07/2019 : Lô xiên 2 19 50 trượt
+ Ngày 13/07/2019 : Lô xiên 2 63 97 ăn lô xiên 2
+ Ngày 12/07/2019 : Lô xiên 2 10 90 ăn lô 10
+ Ngày 11/07/2019 : Lô xiên 2 02 71 ăn lô xiên 2
+ Ngày 10/07/2019 : Lô xiên 2 81 59 ăn lô 59 x 2
+ Ngày 09/07/2019 : Lô xiên 2 16 40 ăn lô 40
+ Ngày 08/07/2019 : Lô xiên 2 18 72 trượt
+ Ngày 07/07/2019 : Lô xiên 2 06 16 trượt
+ Ngày 06/07/2019 : Lô xiên 2 78 05 ăn lô 05
+ Ngày 05/07/2019 : Lô xiên 2 19 70 ăn lô 19 x 3
+ Ngày 04/07/2019 : Lô xiên 2 07 30 ăn lô xiên 2
+ Ngày 03/07/2019 : Lô xiên 2 28 39 ăn lô 28
+ Ngày 02/07/2019 : Lô xiên 2 59 80 trượt
+ Ngày 01/07/2019 : Lô xiên 2 16 24 ăn lô 24
+ Ngày 30/06/2019 : Lô xiên 2 17 48 ăn lô 48
+ Ngày 29/06/2019 : Lô xiên 2 01 07 ăn lô 01
+ Ngày 28/06/2019 : Lô xiên 2 09 81 ăn lô xiên 2
+ Ngày 27/06/2019 : Lô xiên 2 23 42 ăn lô 23
+ Ngày 26/06/2019 : Lô xiên 2 47 61 ăn lô 61
+ Ngày 25/06/2019 : Lô xiên 2 39 81 trượt
+ Ngày 24/06/2019 : Lô xiên 2 35 50 ăn lô 50
+ Ngày 23/06/2019 : Lô xiên 2 23 33 ăn lô 33 x 2
+ Ngày 22/06/2019 : Lô xiên 2 48 62 ăn lô 62 x 2